KIẾN THỨC CƠ BẢN CHO CÔNG NHÂN KỸ THẬT WASH PHẦN HAI

 1. MÔ TẢ QUY TRÌNH RŨ HỒ ( DESIZING PROCESS) CỦA SILICON WASH
 • Vô máy (Khoảng 125 sp)                                                                      ………… 60 kg.
 • Lấy nước (Add water ) Dung tỷ L: R = 1: 10  ( =60x 10) …………………   600 Lit
 • Chạy máy ( Machine Running.)
 • Thêm chất rũ hồ ( Add Desizing agent) : 0.5 g / l ( = 0.5x 600 lit) …… 360 g.
 • Thêm chất ngấm ( Add Detergent) 0.5 g / l ( = 0.5x 600)   ……………… 300 g.
 • Tăng nhiệt (Temperature)                                                 …………………….. 50°c.
 • Thời gian chạy (Time)                                                                   ……………..10-20 phút.
 • Xả dịch ( Drop the liquor).
 • Giặt một lần trong 3 phút ( Rinse one time 3 minutes.)

so-mi-denim-copy-2

 1. MÔ TẢ QUY TRÌNH LÀM MỀM ( SOFTENING PROCESS) CỦA SILICON WASH
 • Trọng lượng mẻ wash ( Lot weight)                                     .. ………… 60 kg.
 • Thêm nước (Add water) Dung tỷ L: R = 1: 8                     ………….. 480 Lit
 • Thêm Acid Acetic ( Add Acid Acetic) 0.6g/l ( =0.6 x 480)    ………… 288 g.
 • Thêm hồ mềm Cationic ( Add Cationic softener) 1g / lit……………… 480 g.
 • Thêm hồ mềm silicone ( Add Silicone ME) 0.5 g/l …………….…………240g.
 • Nhiệt độ (Temperature)                                                  …………………….. 40°c.
 • Thời gian (Time)                                             ………………………………….10-20 phút.
 • Xả dịch (Drop the liquor.)
 • Ra hàng ( Unload)
 1. NÊU CÁC HÓA CHẤT DÙNG CHO QUY TRÌNH CAUSTIC WASH:Silicone Softener
 • Xút – Caustic soda    – Tác dụng như một chất tẩy nhưng không làm thay đổi màu của thuốc nhuộm. Có tác dụng mạnh hơn Soda ash. Tạo hiệu ứng phai màu , old look nhanh cho garment wash .
 • Xô đa – Soda ash     – Cũng có tác dụng tẩy bớt màu thường dùng cho hàng nhuộm pigment  , tạo hiệu ứng phai màu, old look trên các đường may , túi , , lưng quần…..
 • Chất ngấm – Detergent   – Tác dụng wash sạch các tạp chất trên bề mặt vải và một phần màu cũng theo đó bị bóc bỏ.
 • Axit Acetic -Acetic acid  – Tác dụng trung hòa kiềm và tạo pH acid nhẹ trong quá trình wash.
 • Hồ mềm- Softener       – Tác dụng tạo bề mặt láng mượt, mềm mại .
 • Silicon                         – Tác dụng làm mềm rũ vải, đàn hồi và bền cuwofng lực cũng như giặt giũ.
 1. NÊU CÁC HÓA CHẤT DÙNG CHO QUY TRÌNH ENZYME WASHNeutral enzyme pơder
 • Chất rũ hồ- Desizing agent
 • Chất ngấm – Detergent
 • Chất phân tán –  Anti back staining agent
 • Axit Acetic – Acetic acid
 • Hồ mềm Cation – Cationic softener
 • Chất tẩy chlorine – Chlorine bleach
 • Soda – Soda ash
 • Chất khử – Sodium hypo sulphite
 • Hồ mềm Silicone.
 1. NÊU BƯỚC RŨ HỒ ĐẦU TIÊN CỦA QUY TRÌNH CAUSTIC WASH:
 • Vô máy trọng lượng mẻ wash (Lot size) : Ví dụ ……………. 80 kg.
 • Thêm nước ( Add water ) Dung tỷ L : R = 1 : 8 ( =80x 8) ………….. 640 Lit
 • Chạy máy ( Machine Running.)
 • Thêm xút ( Add Caustic soda (NAOH)) 1,60 g / lit…………. 1024 g.
 • Thêm chất ngấm (Add Detergent )…………. 8 g / lit           ………… 512 g.
 • Nhiệt độ (Temperature) ……….. 50°c to 60°c.
 • Thời gian phụ thuộc vào màu yêu cầu (Depend upon the shade) 20 to 60 phút.
 • Xả dịch ( Drop the liquor.)
 • Thêm nước ( Add water ) Dung tỷ L : R = 1 : 10 ( =80x 10) ………….. 800 Lit
 • Thêm Acid acetic ( Add Acid acetic ) 0.3 g/l ……………………………240g.
 • Giặt trung hòa ( Neutral wash cold water ) ……………………..  3 phút .
 • Xả dịch ( Drop water)
 1.  TỐC ĐỘ MÁY WASH TIÊU CHUẨN LÀ BAO NHIÊU RPM?:
 • Từ 28-35 RPM ( Tốc độ vòngquay trong một phút .)
 1. NÊU CÁC HÓA CHẤT DÙNG CHO QUY TRÌNH SOFTEN WASH
 • Hồ mềm Cationic –  Cationic softener
 • Hồ mềm Silicone – Silicon
 • Enzyme
 1. NÊU CÁC HÓA CHẤT DÙNG ĐỂ TẠO HAND FEEL TỐT CHO WASH ÁO QUẦN:
 • Hồ mềm Cationic –  Cationic softener
 • Hồ mềm Silicone – Silicon
 • Enzyme
 1. HÓA CHẤT DÙNG ĐỂ HẠN CHẾ KHẢ NĂNG BÁM MÀU TRỞ LẠI MẶT TRONG HAY TÚI QUẦN TRONG QUY TRÌNH WASH:
 • Chất phân tán hay  Anti-back staining agent.
 1. CÔNG ĐOẠN LOẠI BỎ HỒ HAY CÁC VẬT LIÊU TRÊN BỀ MẶT VẢI TRONG QUY TRÌNH WASH ÁO QUẦN LÀ CÔNG ĐOẠN GÌ? :
 • Rũ hồ  hay  Desizing process
 1. VAI TRÒ CỦA ACETIC ACID TRONG BỂ ENZYME BATH LÀ GÌ ?
 • Acetic acid được sủ dụng trong enzyme wash để trung hòa áo quần từ môi trường kiềm và để tạo ph cho bể wash.
 • Tạo pH acid nhẹ cho quá trình acid enzyme wash.
 1. SỰ KHÁC NHAU GIỮA MÁY SẤY HƠI (STEAM DRYER) VÀ MÁY SẤY GAS ( GAS DRYER).
                       Steam dryer                       Gas dryer
·          Năng suất thấp. ·         Năng suất cao.
·         Thường dùng để sấy cho sản phẩm mỏng , nhẹ , sáng màu hoặc màu trắng. ·         Thường dùng để sấy sản phẩm dày , nặng , chậm khô .
·         Không gặp nguy cơ sản phẩm bị ngã vàng . ·         Có thể sản phẩm bị hiện tượng ngã vàng sau khi sấy .
 1. Mô tả quy trình rũ hồ ( DESIZING PROCESS) cho quần DENIM :
 • Mẻ wash ( Lot weight ) ví dụ 80 quần dài denim  ………… 60 kg .
 • Lây nước (Add water) Dung tỷ L : R = 1 : 9 ………….. 540 Lit
 • Chạy máy (Machine Running.)
 • Lên nhiệt ( Temperature) …………………….. 60°c.
 • Thêm chất rũ hồ (Add Desizing agent) 6 g/ lit             ………… 324 g.
 • Thêm chất giặt (Add Detergent) 0.8 g / lit       ……………….. 432 g.
 • Chạy máy (Time) ………………………….10– 20 phút.
 • Xả dịch (Drop water).
 • Giặt một lần bằng nước lạnh (Wash 1 time by cold water.)
 1. MÔ TẢ QUY TRÌNH ENZYME WASH CHO QUẦN DENIM DÀI BẰNG ACID ENZYME:True-Neutral-enzyme-wash
 • Lấy nước (Add water) Dung tỷ L : R = 1 : 8 ………….. 450 Lit
 • Nhiệt độ (Temperature)                          …………………….. 45°c.
 • Thêm acid acetic ( Add Acetic Acid) 0.6 g / lit ………………. 270 g.
 • Thêm chất phân tán ( Add Anti back staining) 0.6 g / lit…………….. 270 g.
 • Thêm Acid Enzyme ( Add Acid Enzyme ) 2,00 g / lit  ……………. 900 g.
 • Thời gian wash (Time) (Tùy thuộc vào mẫu ) …40–60 phút.
 • Tăng nhiệt độ ( Increase temperature) lên 90°c và chạy tiếp 1phút (giết enzyme).
 • Xả bể (Drain the bath.)
 • Giặt xả 2 lần , mỗi lần 3 phút (Rinse Twice, each 3 minutes.)
 1. MÔ TẢ QUY TRÌNH ENZYME WASH CHO QUẦN DENIM BẰNG NEUTRAL ENZYME.
 • Lấy nước (Add water) Dung tỷ  L: R = 1: 8                      ………….. 450Liter
 • Nhiệt độ (Temperature) ………………………….. 45°c.,
 • Thêm acid Acetic ( Add Acetic Acid) 0,3 g / lit …….. 135g
 • Thêm chất phân tán (Add Anti Back staining) 0,6 g/ lit               … 270 g.
 • Thêm Neutral Enzyme :  2,00 g/ lit………………………………… … 900 g.
 • Thời gian phụ thuộc vào mẫu (Time, Depend upon the shade)….40- 80 phút.
 • Tăng nhiệt lên 90°c và chạy thêm 1 phút  (để giết enzyme ).
 • Xả nước (Drain the bath.)
 • Giặt 2 lần , mỗi lần 3 phút (Rinse Twice, each 3 minutes.)
 1. Làm sao để khủ enzyme còn lại trong bể wash sau wash enzyme?acid enzyme celulase
 • Để diệt hết Enzyme còn lại trong bể wash Enzyme ta có thể nâng nhiệt độ trong bể lên 90 độ C rồi chạy thêm một phút . ( Enzyme sẽ chết hết ở nhiệt độ này)
 • Hoặc,
 • Sử dụng chất khử Enzyme (ENZYME KILLER.)
 1. TẠI SAO NGƯỜI TA DÙNG TẨY CHLORINE TRONG QUY TRÌNH WASH DENIM ?
 • Chất tẩy Chlorine được dùng trong quy trình xử lý ướt denim vì tác dụng tẩy của Chlorine rất mạnh có thể hạ màu rất nhanh giảm nhiều thời gian cho quy trình xử lý ướt , tránh tổn thương cho áo quần do ma sát trong quá trình chạy máy.
 1. HÓA CHẤT NÀO ĐƯỢC DÙNG ĐỂ TRUNG HÒA HAY KHỬ CHLORINE SAU TẨY CHLORINE?:
 • Sodium hypo sulphite (Na2S2O2)
 1. MÔ TẢ 5 CHỨC NĂNG CHÍNH CỦA ENZYME WASH.
 • Chức năng “làm bóng sinh học ‘’Bio-polishing’’ cho denim theo phương pháp thân thiện với môi trường ( echo-friendly way)
 • Enzyme cải thiện khả năng chống xù lông ‘’Anti-pilling’’ cho áo quần denim.
 • Enzyme thủy phân cellulose trên bề mặt vải làm cho bề mạt vải bóng mượt đồng thời làm bóc bỏ một phần màu trên mặt vải ở các xơ sợi cellulose này.
 • Tăng cường độ bền màu ma sát .
 • Đạt được hiệu ứng ma sát để tạo ra hiệu ứng tương phản màu ở các vùng may cao thấp trên bề mặt và các đường may ( high-low efect )trên sản phẩm denim.

31. Enzyme hoạt động trong wash denim như thế nào ?Hidrollysic cellulose by emzyme

 • Enzyme thủy phân cellulose , đầu tiên ở các phần xơ sợi nhô lên và bên ngoài bề mặt sau đó là các phần bên trong xơ sợi tạo ra hiệu ứng bạc màu .
 • Nó có thể làm giảm một phần trọng lượng (GSM) của sản phẩm wash .
 • Nó tạo ra cảm giác mềm mại lỏng lẽo cho áo quần rất được yêu thích của người mặc
 1. Thời gian thường để tẩy denim là bao lâu ?
 • Tùy theo mức độ màu muốn tẩy , thông thường là từ 15-25 phút . Có thể chỉ là 5-10 phút .

33.Những loại enzyme nào được sử dụng thông thường ?

 • Acid Enzyme và Neutral Enzyme
 1. Khác nhau giữa ACID ENZYME & NEUTRAL ENZYME.
              Acid enzyme                Neutral enzyme
·         Acid enzyme có màu nâu nhạt dạng lỏng. (Liquid form slightly brown color ). ·  Neutral enzyme dạng bột trắng nhẹ .
· ph hoạt động từ  4.5 to 5.5 · ph hoạt động từ 6 đến 7
·  Nhiệt độ hoạt động từ 40 -55 độ C . Nhiệt độ hoạt động từ 40 -60 độ C
· Thời gian wash thường từ : 25-50 phút . ·Thời gian wash thường từ  40-70 phút
· Dễ dây màu lên sợi ngang và vải lót túi . · Ít dây màu lên sợi ngang và vải túi.

 

1 Comment on KIẾN THỨC CƠ BẢN CHO CÔNG NHÂN KỸ THẬT WASH PHẦN HAI

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*