VẢI DỆT THOI ( P.2)

October 8, 2016 viathung02 7

3/ Trọng lượng vải ( Fabric weight) :  Trọng lượng vải là cân nặng của vải trên một đơn vị diện tích , thường là […]