THUỐC NHUỘM SULFUR

Tháng Tám 1, 2017 viathung02 6

Thuốc nhuộm Sulfur là thuốc nhuộm hữu cơ tổng hợp hữu cơ cho xenluloza. Cấu trúc hóa học chính xác của thuốc nhuộm sunfua không […]

THUỐC NHUỘM INDIGO

Tháng Bảy 22, 2017 viathung02 8

Vải denim thông thường được nhuộm bằng hai loại thuốc nhuộm:   Thuốc nhuộm indigo và thuốc nhuộm lưu huỳnh hay thuốc nhuộm Sulfur . Thuốc […]

GARMENT WASH LÀ GÌ?

Tháng Tư 25, 2017 viathung02 10

Hôm nay, tình cờ đọc lại trong phần các comments ít ỏi của blog, tôi muốn đưa phần trao đổi này ra trong nôi dung […]

Rũ hồ ( Desizing)

Tháng Năm 28, 2016 viathung02 0

Rũ hồ được thực hiện để loại bỏ các thành phần trên sợi dọc của vải dệt thoi. Đối với vải dệt thoi, sợi dọc […]