THUỐC NHUỘM SULFUR

August 1, 2017 viathung02 4

Thuốc nhuộm Sulfur là thuốc nhuộm hữu cơ tổng hợp hữu cơ cho xenluloza. Cấu trúc hóa học chính xác của thuốc nhuộm sunfua không […]

GARMENT WASH LÀ GÌ?

April 25, 2017 viathung02 4

Hôm nay, tình cờ đọc lại trong phần các comments ít ỏi của blog, tôi muốn đưa phần trao đổi này ra trong nôi dung […]